โลโก้เว็บไซต์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา