โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ บริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา