โลโก้เว็บไซต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
    วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวแววดาว ญาณะ รักษาราชการผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เข้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา