โลโก้เว็บไซต์ พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ เยี่ยมชม ศูนย์นาโนบับเบิล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ เยี่ยมชม ศูนย์นาโนบับเบิล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาพลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ เยี่ยมชม ศูนย์นาโนบับเบิล
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา