โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ถวายน้ำดื่มวัดพระบาทน้ำพุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ถวายน้ำดื่มวัดพระบาทน้ำพุ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ถวายน้ำดื่มวัดพระบาทน้ำพุ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มราชมงคลล จำนวน 3,600 ขวด โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์  สโมสร เป็นตัวแทนรับมอบและนำถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา