โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ จังหวัดลำพูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนานศ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่​ 24​ กุมภาพันธ์​ 2563 อาจารย์ศุภกาล​ ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์​ ชั้นปีที่​ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ เข้าศึกษาเรียนร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา