โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.พีระ ร่วมเป็นคณะกรรมการ นศ.รางวัลพระราชทาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร.พีระ ร่วมเป็นคณะกรรมการ นศ.รางวัลพระราชทาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา