โลโก้เว็บไซต์ 17-03-63 รศ.ดร.พานิช ร่วมงานแถลงข่าว หน้ากากนาโนกันฝุ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

17-03-63 รศ.ดร.พานิช ร่วมงานแถลงข่าว หน้ากากนาโนกันฝุ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือ ร่วมศิริราช -TCELS และพันธมิตรเครือข่าย ร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น ป้องกัน COVID-19
                         วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา