โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ส่งมอบ Face shield และกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแก่บุคลากรทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก ส่งมอบ Face shield และกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแก่บุคลากรทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันนี้ (2 เม.ย. 63) ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและสารคัดหลั่งให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา