โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา