โลโก้เว็บไซต์ 14-04-63 มอบเครื่องกดเจลอัตโนมัติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14-04-63 มอบเครื่องกดเจลอัตโนมัติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ผุดไอเดีย สร้างมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้าป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมส่งมอบผู้ว่าฯลำพูน นำไปใช้ประโยชน์จริง
                อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ผุดไอเดีย สร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้าป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยใช้เท้าเห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา