โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะฯ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะฯ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะฯ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
อาจารย์กฤติกา  อินตา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) พร้อมด้วยคณะนักวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา