โลโก้เว็บไซต์ 23-6-63 มอบ Face Shield | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

23-6-63 มอบ Face Shield

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีมอบ Face Shield แก่บุคลากร มทร.ล้านนา ป้องกันโควิด-19
       วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนาแสดงความห่วงใยบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยได้ มอบหน้ากากพลาสติกหรือเฟซชิลด์( Face...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา