โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสือบสานประประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสือบสานประประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา” ประจำปี 2563 นำโดย ผศ.นิศรา  จันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา