โลโก้เว็บไซต์ 24-7-63 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24-7-63 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา