โลโก้เว็บไซต์ รศ.ลิปิกร ส่งมอบผลงานศิลปะจาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ลิปิกร ส่งมอบผลงานศิลปะจาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา



รศ.ลิปิกร ส่งมอบผลงานศิลปะจาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง
รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา