โลโก้เว็บไซต์ 11-08-63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11-08-63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
             วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา