โลโก้เว็บไซต์ 12-08-63 วันแม่แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12-08-63 วันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีร่วมพิธีถวายพระพรชัยงมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
           วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา