โลโก้เว็บไซต์ 11-09-63 สิงห์อาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11-09-63 สิงห์อาสา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ บุญรอดบริวเวอรี่ จัดอบรม “สิงห์อาสาอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ” (หลักสูตร อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์” ระหว่างวันที่ 11 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา