โลโก้เว็บไซต์ “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา“เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง”
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา