โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดประกวด “BALA Ambassador 2020” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดประกวด “BALA Ambassador 2020”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดประกวด “BALA Ambassador 2020”
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการประกวด “BALA Ambassador 2020” ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา