โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสรุปโครงการนิทรรศการกระทง 2563 (18 พ.ย. 63) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสรุปโครงการนิทรรศการกระทง 2563 (18 พ.ย. 63)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำรถกระทงฯ มทร.ล้านนา ประชุมสรุปผลการดำเนินงานนิทรรศการกระทง พ.ศ.2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.20 น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำรถกระทงและการแสดงประกอบรถกระทงใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา