โลโก้เว็บไซต์ ทีม BIS Last Evolution คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 RoV E-Sports | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีม BIS Last Evolution คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 RoV E-Sports

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาทีม BIS Last Evolution คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 RoV E-Sports
5 นักศึกษาทีม BIS Last Evolution หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 จากการแข่งขันกีฬา E-Sports ประจำปี 2563 ณ สำนักบริการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา