โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนาปชส. มทร.ล้านนา เดินสายสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบผลิตข้าวอินทรีย์ผลงานนักศึกษาแก่สื่อมวลชนเชียงใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาวแววดาว  ญาณะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรส่วนงานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เดินทางเข้าพบและอวยพรปีใหม่สื่อมวลชนสำนัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา