โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ Zoom
     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) และ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา