โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือประเด็นงานประชาสัมพันธ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมหารือประเด็นงานประชาสัมพันธ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา หารือประเด็นงานประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพและถ่ายทอดสดภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา