โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนารองอธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา