โลโก้เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนารายงานสถานการติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อแจ้งให้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา