โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาวิจัย CRCI 2021 ผ่านแอป Microsoft Teams | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาวิจัย CRCI 2021 ผ่านแอป Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาวิจัย CRCI 2021 ผ่านแอป Microsoft Teams
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา