โลโก้เว็บไซต์ 28-05-64 รับวัคซีนโควิด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

28-05-64 รับวัคซีนโควิด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 บุคลากร นำอาจารย์เจ้าหน้าที่รับวัคซีนโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน 2564
              วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา