โลโก้เว็บไซต์ 02-06-2564 ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

02-06-2564 ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
                 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา