โลโก้เว็บไซต์ ศวธ จัดการประชุมถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผล สรุปประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศวธ จัดการประชุมถ่ายทอดแผนฯ ติดตามผล สรุปประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา