โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง  มหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา