โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ในวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา