โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา วัดผาลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ถวายเทียนพรรษา วัดผาลาด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา วัดผาลาด สกทาคามี
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.30 น. ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองงานภายใต้สำนักงานอธิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา