โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดค่ายภาษาวิเทศสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดค่ายภาษาวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดค่ายภาษาฯ 2016 RMUTL Thai Cultural Camp
        งานวิเทศสัมพันธ์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา