โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา