โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ28กค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ28กค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
     28 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.15 น. ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา