โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนากองพัฒนานักศึกษา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายเอกวี  ตันติอา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา