โลโก้เว็บไซต์ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ราชมงคลล้านนาจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา