โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสร้างความเข้าใจการปรับอัตราค่าจ้าและจัดสวัสดิการ พนง.มหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสร้างความเข้าใจการปรับอัตราค่าจ้าและจัดสวัสดิการ พนง.มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการปรับอัตราค่าจ้างและจัดสวัสดิการ พนง.มหาวิทยาลัยฯ
   วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา