โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา