โลโก้เว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการ พร้อมด้วย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา