โลโก้เว็บไซต์ เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ฯ คว้ารางวัล The Best Paper Award | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ฯ คว้ารางวัล The Best Paper Award

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา