โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ รางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

แข่งทักษะเครื่องยนต์ฮีโน่
ศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

รางวัลในการแข่งขัน แข่งขัน Teaching Academy Award 2019
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล


Go Green Coffee
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

หนูน้อยจ้าวเวหา
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

ชนะการประกวดซุ้มประตู
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

แชมป์หุ่นยนต์เสือปืนไว
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล


นักวิจัยมทร.ล้านนา คว้า 11 รางวัลจากงาน KIWIE 2016
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรระยะสั้น
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 19


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา