โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ อบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : อบรม


โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว
อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเลขานุการยุคใหม่
อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

ปัจฉิมนิเทศ 2561
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


นวัตกรรมสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

9 มทร. ร่วมหารือการจัดการศึกษา WIL
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม


คณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

คณะ ศจพช. จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 39

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา