โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ อื่นๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : อื่นๆ


แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ_30-10-66
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : อื่นๆ


แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ุ6-7-66)
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : อื่นๆ

แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 6-1-66
พุธ 11 มกราคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : อื่นๆ


ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งระดับชำนาญการ-11-06-64
ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : อื่นๆ

Pre-Talent Mobility
จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : อื่นๆ


ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อื่นๆ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 31

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา