โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ราชมงคลล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ราชมงคลล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 1092 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ตาก ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

เว็บไซต์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ราชมงคลล้านนา ตาก 

กรอกแบบฟอร์มสมัครแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา