โลโก้เว็บไซต์ ยื่นใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยื่นใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 1061 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ณ.ศูนย์ฝึก มทบ.33

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานา

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ยื่นใบสมัคร
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ.ศูนย์ฝึก มทบ.33 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
- หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

เบอร์โทร 053-921444 ต่อ 1230 ในวันและเวลาราชการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา