โลโก้เว็บไซต์ งานวันเด็กแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานวันเด็กแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563

สถานที่ : เวทีกลาง มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา